جمعه, 28 دی 1397

عنوان : آگهی مناقصه عمومی نوبت اول .............. شماره 003
زير عنوان : شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند یک موصوبات جلسه شماره 35 مورخ 23/11/96 و ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها ، اجرای پروژه های را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داري تائيديه و صلاحیت در رشته های مربوطه دعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه به شهرداری میناب ، دایره حقوقی واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه نمايند
کد خبر : ۳۴۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۵:۴:۴۵

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

.:::. سایت رسمی شهرداری میناب .:::.