شنبه, 5 فروردين 1396

عنوان : پیشرفت عملیات احداث باند دوم خیابان جلو پنجشنبه بازار -شهر میناب
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ 
ساعت : ۱۴:۵۳:۵۶

.:::. سایت رسمی شهرداری میناب .:::.