چهارشنبه, 1 آذر 1396

عنوان : اعمال تخفیفات توسط شهرداری میناب
کد خبر : ۳۲۹۱
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ 
ساعت : ۹:۶:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰
شهرداری میناب در راستای ایجاد جذابیت برای شهروندان در پرداخت عوارض  اقدام به اعمال تخفیفات بمیزان 20 درصد  بمدت یکماه از تاریخ 24 بهمن 1395 تا تاریخ 24 اسفند 1395 نموده با شرح تخفیفات زیر نموده است .....

1- اعمال تخفیفات در کلیه متعلقات صدور و تجدید پرونده ساختمانی

2-اعمال تخفیفات در کلیه متعلقات صدور ، معوقه  و فاقد کسب و پیشه

3- اعمال تخفیف در عوارض سطح شهر و جمع آوری زباله

4- اعمال تخفبف در کلیه متعلقات تعمیرات و زیباسازی

5- اعمال تخفیف در عوارضات خودرو  

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر میناببازگشت           چاپ چاپ         
 

.:::. سایت رسمی شهرداری میناب .:::.