دوشنبه, 4 ارديبهشت 1396

رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : آغاز عملیات چمن زنی بلوار آل محمد(ص)-شهر میناب
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ 
ساعت : ۱۱:۵۷:۶.:::. سایت رسمی شهرداری میناب .:::.