دوشنبه, 4 ارديبهشت 1396

عنوان : عملیات بهسازی و هرس درختان بلوار بسیج شمالی-شهر میناب
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ 
ساعت : ۱۲:۲۲:۱۳
.:::. سایت رسمی شهرداری میناب .:::.