دوشنبه, 4 ارديبهشت 1396

رو عنوان : گزارش تصویری:
عنوان : آغاز عملیات آسفالت جاده دسترسی به مساكن مهر(خادم گستران)-شهر میناب
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ 
ساعت : ۹:۳۷:۹.:::. سایت رسمی شهرداری میناب .:::.