دوشنبه, 4 ارديبهشت 1396

عنوان : عملیات نصب برجهای نوری پارك محله ای احمدآباد-شهر میناب
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ 
ساعت : ۱۱:۰:۵۳.:::. سایت رسمی شهرداری میناب .:::.