Contact us Search دوشنبه, 29 مهر 1398
  • time : 12:17:44
  • Date : 7/10/2019
  • news code : 3523
آغاز به كار سامانه احراز هویت برخط و حذف كپی اسناد هویتی از چرخه اداری شهرداری میناب
ه گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر : در راستا شروع فعالیت سامانه احراز هویت برخط ، شهرداری میناب نیز با فراهم نمودن زیرساختهای لازم جهت دسترسی به سامانه فوق و همچنین آموزشهای لازم به متولیان تعیین شده در این حوزه اقدام به استفاده از سامانه مذکور نموده است

آغاز به کار سامانه احراز هویت برخط و حذف کپی اسناد هویتی از چرخه اداری شهرداری میناب 
به گزارش روابط عمومی  شهرداری وشورای اسلامی شهر : در راستا شروع فعالیت سامانه احراز هویت برخط  ، شهرداری میناب  نیز با فراهم نمودن زیرساختهای لازم جهت دسترسی به سامانه فوق و همچنین آموزشهای لازم به متولیان تعیین شده در این  حوزه  اقدام به استفاده از سامانه مذکور نموده است  
شایان ذکر است سامانه احراز هویت برخط و حذف کپی اسناد هویتی از چرخه اداری که از جمله مزایای این طرح تکریم ارباب رجوع، سهولت در خدمت رسانی به مردم، افزایش رضایت شهروندان، کاهش چشمگیر استفاده از کاغذ و بایگانی فیزیکی، کمک به پیشگیری و مقابله با جعل اسناد هویتی، شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد اداری است.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.3.6.0
    V5.3.6.0