Contact us Search شنبه, 24 مهر 1400
  • time : 14:7:1
  • Date : Sat Oct 02, 2021
  • item visited : 25
  • news code : 3834
اولین همایش سرود محرم ودفاع مقدس درپارك ولیعصر(عج)
اولین همایش سرود محرم ودفاع مقدس درپارك ولیعصر(عج)

اولین همایش سرود محرم ودفاع مقد س درپارک ولیعصر(عج) به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج ولیعصر (عج) باهمکاری شهرداری وشورای اسلامی شهرمیناب وحوزه شهید رحیمی ،حوزه بسیج دانش آموزی شهید صدوقی باشرکت ده گروه برگزیده شهرستان برگزارگزدید.

  روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمیناب

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0