تماس با ما جستجو چهارشنبه, 7 فروردين 1398
  • ساعت : ۱۵:۴:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
  • کد خبر : ۳۴۷۶
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول .............. شماره 003
شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند یک موصوبات جلسه شماره 35 مورخ 23/11/96 و ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها ، اجرای پروژه های را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داري تائيديه و صلاحیت در رشته های مربوطه دعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه به شهرداری میناب ، دایره حقوقی واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه نمايند
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0