تماس با ما جستجو يکشنبه, 26 مرداد 1399
  • ساعت : ۹:۲۹:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 222
  • کد خبر : ۳۵۲۶
    /  2
برخی از فعالیت های انجام شده شهرداری میناب در نیمه اول مرداد ماه 98

آسفالت فرو چاله بلوار آل محمد

آسفالت پل اول میناب

اتمام آسفالت بلوار ولیعصر

ادامه تسطیح مغازه ای مشارکتی شهرداری و بخش  خصوصی 

ادامه دیوار چینی کمپ پزشکان خیابان سلامت  

ادامه مخروط ریزی و تسطیح خیابان سلامت 

ادامه پیشروی بهسازی درز های پل میناب

بهسازی پایه ی المان شتر 

تسطیح  اطراف پل اول میناب

تسطیح و بهسازی فرو چاله  بلوار ال محمد 

رنگ آمیزی و بهسازی  ایستگاه تاکسی

سنگ چینی دوز درختان خیابان سلامت

نصب  نرده حفاظ  کوچه سه راه بیمارستان

نصب تابلو های حادثه خیز در بلوار گلستان

نصب حفاظ پنجره های بازار ماهی

نصب سرعتگیر در بلوار ال محمد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0