• ساعت : ۱۳:۲۲:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 239
  • کد خبر : ۳۸۳۰
دیداروجلسه رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهروسرپرست شهرداری بارئیس مجمع امورصنفی
دیداروجلسه رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهروسرپرست شهرداری بارئیس مجمع امورصنفی

دیداروجلسه رئیس  واعضای محترم شورای اسلامی شهروسرپرست محترم شهرداری میناب بارئیس  محترم مجمع امورصنفی وکسبه واصناف درخصوص رفع مشکلات کسبه وبازاریان درسالن جلسات شهرداری برگزارگردید

       روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمیناب

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0