پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تماس با ما
 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
محمد داش جانشهرداری مینابinfo@minabcity.ir07652224012-137پیامک300076151000
فاکس info@minabcity.ir07652224400 
آقاي محسن پور ساربانيمسئول دفتر شهردارinfo@minabcity.ir2220411 
آقاي محمد رنجبرمدیر خدمات و تدارکاتinfo@minabcity.ir2230091 
آقاي حبيب بهادريسرپرست معاونت فني و شهرسازيinfo@minabcity.ir2220052 
آقاي عباس رئيسيمعاونت خدمات شهري فضای سبزinfo@minabcity.ir2230144 
آقاي حبيب بهادريسرپرست معاونت فني و شهرسازيinfo@minabcity.ir2230052 
خانم شهرزاد نورالدینیسرپرست مدیریت امور اداريinfo@minabcity.ir2220048 
......................... سرپرست معاونت برنامه ریزیinfo@minabcity.ir2230450 
آقاي غلامرضا سلمانيواحد حقوقي و قراردادهاinfo@minabcity.ir2230230 
آقاي مجيد رحيميمدیر درآمدinfo@minabcity.ir2230226 
آقای رضا ديانت مسئول فن آوری و اطلاعات رایانهinfo@minabcity.ir2230450 
آقای سید یعقوب مازیارسرپرست سازمان حمل ونقل همگانیinfo@minabcity.ir2229875 
آقای عبدالرضا فخریمسئول حراستinfo@minabcity.ir2224013 
خانم فرزانه اعتماديسرپرست مديريت مالي و حسابداريinfo@minabcity.ir2230024 
آقاي مهران ذاکریسرپرست آتش نشانيinfo@minabcity.ir2224612 
آقاي حسن پابرجيمسئول نقليه و خدمات موتوريinfo@minabcity.ir2225408 

ارسال نامه الکترونیکی
جزئيات خود را اينجا بنويسيد

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

5.3.6.0
V5.3.6.0