تماس با ما جستجو دوشنبه, 10 بهمن 1401

اعضای شورای اسلامی شهر میناب دوره ششم

شورای اسلامی شهر میناب

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
-
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

                             

      اعضای شورای اسلامی شهر میناب --- دوره ششم ---

 

1- دکتر روح اله بهادری زاده -- رئیس شورای اسلامی شهر میناب(دوره ششم)

2- جابر پری تقی نژاد  -- نائب الرئیس دوره ششم شورای اسلامی شهر میناب

3-عبداله جمادی پور  --  منشی دوره ششم شورای اسلامی شهر میناب

4- سید موسی هاشم نسب -- عضو

5- غلام کمالی  -- عضو

6- مصطفی اسدی  -- عضو

7- ندا جهانگیری  -- عضو

5.7.14.0
V5.7.14.0